ANBI gegevens Stichting Vrienden Van Het Inloophuis Den Helder e.o.

In het kader van transparantie en tevens het voldoen aan eisen gesteld aan ANBI geregistreerde stichtingen, vindt u op deze pagina informatie over- en verantwoording van de stichting Vrienden Van Het Inloophuis Den Helder en omstreken.

Showcase

 

Naam

Stichting Vrienden van het Inloophuis Den Helder en omstreken.

Fiscaalnummer 8508 60 568
Contactgegevens

E-mail:

Postadres:

vriendenvan@inloophuisdenhelder.nl

Linieweg 2;

1783 BA Den Helder

Onze doelstelling

-Op verschillende manieren het nuttige werk van het Inloophuis De Helder e.o. onder de aandacht brengen, we organiseren loterijen etc. en staan dan op verschillende markten en maken ons zichtbaar voor de inwoners van Den Helder e.o.

 

-Donateurs en sponsors te vinden om financiële middelen voor de exploitatie van het Inloophuis te verkrijgen.

 

-Voldoende financiële middelen ten bate van het Inloophuis te verwerven zodat hulp en begeleiding van de gasten van het Inloophuis nu en in de toekomst gewaarborgd kan worden.

 

Wilt u de Stichting “Vrienden van het Inloophuis Den Helder e.o. “ helpen om het werk van het Inloophuis financieel te ondersteunen dan kan dit door donateur en vriend te worden van deze Stichting.

 

Uiteraard zijn ook eenmalige giften, schenkingen of legaten aan de Stichting meer dan welkom.

 

De Stichting is ANBI-geregistreerd zodat giften eventueel fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Het rekeningnummer is ; NL14ABNA0502333529

 

Vrienden van het Inloophuis kunnen ons ondersteunen met een jaarlijkse donatie van € 25 of meer of bijvoorbeeld € 5 per maand.

 

Ieder jaar wordt er een nieuwsbrief verzonden en zal er een informatieavond/middag georganiseerd  worden voor de donateurs.

 

Actueel beleidsplan Zie bijlage 1
Bestuurssamenstelling

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Lid/Fondsenwerving:

Lid/PR:

Lid:

A. Saliha-Post

F. Wouters van Loo

L, Dillingh

G. Duijvelshoff-Ufkes

M. de Kleine

E. Molenaar

Beloningbeleid Binnen de Stichting ontvangt niemand een beloning of (onkosten)vergoeding.
Rekeningnummer NL14 ABNA 0502333529
Beleidsplan Zie bijlage 1
Jaarverslag Zie bijlage 2
Financiële verantwoording 2017 Zie bijlage 3


Hugo van der Laan architecten


Rotary Den Helder, Julianadorp en Anna Poulowna


Innerwheel Den Helder


Odd Fellows Den Helder


Hr.Ms.Amsterdam