Bekijk of download hier de presentatie van Guido Lamm van woensdagavond 14 november. 

Thema avonden Café Doodgewoon

 

Jaarlijks horen zo’n 80.000 mensen dat zij ongeneeslijk ziek zijn. Dit brengt grote onzekerheid met zich mee en roept veel vragen op: Hoe kan ik meedenken, meepraten en vooral meebeslissen over eventuele behandelingen. Op welke manier betrek ik mijn naasten hierbij. Daarnaast spelen emotionele aspecten een rol zoals machteloosheid, angst, boosheid en verdriet. Om nog zoveel mogelijk regie over het leven te behouden is er een toename aan vragen. Daarnaast vragen de kwaliteit van leven van de zorgvrager, palliatieve zorg en ”supportive care” specifieke kennis van de zorgverlener.

 

Tweemaal per jaar organiseert het 'Café Doodgewoon' een gespreksavond rond een thema. Hierbij wordt ingegaan op steeds verschillende aspecten die voor een zieke en zijn/haar familie/naasten een rol kunnen spelen. Tijdens deze bijeenkomsten houdt een spreker vanuit zijn/haar specifieke deskundigheid een presentatie en brengt hiermee het gesprek op gang met de aanwezigen. Daarna is er nog gelegenheid tot napraten en het stellen van vragen.
Iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke ziekte of zieke in de regio Kop van Noord-Holland, is van harte welkom.

 

De bijeenkomst is bedoeld om mensen bij elkaar te brengen in de regio Kop van Noord-Holland, een initiatief om de palliatieve zorg bespreekbaar te maken en de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten.

Café Doodgewoon is een onderdeel van het Palliatief netwerk. Café Doodgewoon dient geen commercieel doel.

De volgende bijeenkomst wordt gepland in het voorjaar van 2019. Zodra de datum en het onderwerp bekend zijn, wordt dat via deze website en de lokale media bekend gemaakt.

 

Met vriendelijke groet,

José van der Hert

Secretariaat werkgroep Café Doodgewoon

Tel. 06 10 331 222

E-mail cafe@doodgewoondenhelder.nl


Hugo van der Laan architecten


Rotary Den Helder, Julianadorp en Anna Poulowna


Innerwheel Den Helder


Odd Fellows Den Helder


Hr.Ms.Amsterdam