Profiel

Inloophuis Den Helder en omstreken is een vrijwilligersorganisatie, die een gastvrije ontmoetingsruimte aanbiedt, waar mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten binnen kunnen lopen om een kopje koffie te drinken, een praatje te maken of even rustig te zitten.

Onze vrijwilligers zijn geen hulpverleners maar willen medemens zijn.

Showcase

Wij verwachten van onze vrijwilligers in het algemeen dat zij:

 • een ‘warm hart’ hebben voor mensen.
 • affiniteit hebben met de problematiek van de bezoekers.
 • onze doelstellingen respecteren.
 • in staat zijn om gastvrijheid en gezelligheid te bieden
 • makkelijk contact leggen en goed kunnen luisteren. 
 • wat in vertrouwen is verteld, niet verder te vertellen.
 • op een open wijze mensen tegemoet treden.
 • om kunnen gaan met mensen met een ander normen- en waardepatroon dan je zelf hebt.
 • plichtsgetrouw zijn.
 • Op vaste momenten beschikbaar zijn
 • Flexibel zijn
 • de bereidheid hebben om ook enig praktisch en huishoudelijk werk te doen, t.w. koffie zetten, de
  ruimte in gereedheid brengen, opruimen etc.
 • in teamverband kunnen werken.
 • bereid zijn om zich te scholen.
 • aanwezig zijn op de vrijwilligersbijeenkomsten.

Per functie zijn een aantal specifieke vaardigheden van belang.


Van ons kunt u verwachten:

Dat wij zullen zorgen voor een prettig werkklimaat. Regelmatig zullen er vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd worden.


Hugo van der Laan architecten


Rotary Den Helder, Julianadorp en Anna Poulowna


Innerwheel Den Helder


Odd Fellows Den Helder


Hr.Ms.Amsterdam